Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
หน่วยงาน text
งปม.ที่ได้รับทุกแผน numeric
PO ทุกแผน numeric
รวมผลเบิกจ่ายทุกแผน numeric
ร้อยละเบิกจ่าย numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565